Kategórie
Obrazy

Svätá rodina

rozmery 14×9,5cm, 22x17cm, 39x30cm

Kategórie
Obrazy

Sv. Jozef

rozmery 14×9,5cm, 22x17cm

Kategórie
Obrazy

Škapuliarska Panna Mária

rozmery 14×9,5cm, 22x17cm

Kategórie
Obrazy

Presvútá Bohorodička Panna Mária Matka ustavičnej pomoci

rozmery 14×9,5cm, 22x17cm, 39x30cm

Kategórie
Obrazy

Posledná večera

rozmery 14×9,5cm, 22x17cm, 39x30cm

Kategórie
Obrazy

Panna Mária

rozmery 14×9,5cm, 22x17cm

Kategórie
Obrazy

Pán Ježiš s holubicou

rozmery 14×9,5cm, 22x17cm

Kategórie
Obrazy

Pán Ježiš s chlapcom

rozmery 14×9,4cm, 22x17cm

Kategórie
Obrazy

Nepoškvrnené srdce Panny Márie a Najsvätejšie Srdce Ježišovo

rozmery 14×9,5cm, 22x17cm, 39x30cm

Kategórie
Obrazy

Nepoškvrnené srdce Panny Márie

rozmery 14×9,5cm, 22x17cm, 39x30cm