Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Žalm 23, Pán je môj Pastier

rozmer 15,5x10cm

Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Stopy v piesku

rozmer 15,5x10cm

Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Ruženec Božieho milosrdenstva

rozmer 15,5x10cm

Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Posledná večera

rozmer 15,5x10cm

Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Modlitba za rodičov

rozmer 15,5x10cm

Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Modlitba k sv. Rite

rozmer 15,5x10cm

Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Modlitba k sv. Pátrovi Piovi

rozmer 15,5x10cm

Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Modlitba k sv. Michalovi archanjelovi

rozmer 15,5x10cm

Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Modlitba k sv. Antonovi – Prosba za ochranu

rozmer 15,5x10cm

Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Modlitba k Panne Márii Lurdskej

rozmer 15,5x10cm