Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Kríž s modlitbou uvedomenia si hodnôt

Rozmer: cca 16x11cm

Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Kríž s modlitbou vďačnosti

Rozmer: cca 16x11cm

Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Kríž s modlitbou ruženca k sv. Rite

Rozmer: cca 16x11cm

Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Kríž s Božím milosrdenstvom

Rozmer: cca 16x11cm

Momentálne nedostupné

Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Kríž s vyobrazením Panny Márie Lurdskej

Rozmer: cca 16x11cm

Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Kríž s vyobrazením sv. Pátra Pia

Rozmer: cca 16x11cm

Momentálne nedostupné

Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Kríž s vyobrazením sv. Rity

Rozmer: cca 16×11 cm

Kategórie
Kríže obrázkové

Kríž s modlitbou

Modlitba sv. Františka

Rozmer: cca 16x10cm

Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Kríž

s obrázkom

Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Žalm 23, Pán je môj Pastier

rozmer 15,5x10cm

Momentálne nedostupné