Kategórie
Samozápalné úhlie

Samozápalné uhlie

33mm, doba tlenia 50min.-1hod.

Kategórie
Samozápalné úhlie

Samozápalné uhlie

33mm, doba tlenia 50min. – 1hod.

Kategórie
Samozápalné úhlie

Samozápalné uhlie

27mm, doba tlenia 30min.

Kategórie
Samozápalné úhlie

Samozápalné uhlie

22mm, doba tlenia 10min.