Anjel zo živice

rozmer 23cm

Máte záujem o tento predmet?