Anjel zo živice

rozmer 22cm

Máte záujem o tento predmet?