Umučenie Pána Ježiša Krista

60x18cm

Máte záujem o tento predmet?