Trpiaci Pán Ježiš Kristus

90x25cm

Máte záujem o tento predmet?