Svätý Júda Tadeáš

rozmer 24cm

Máte záujem o tento predmet?