Socha sadrová

Prvoprijímajúce deti – výška 14,5 cm

Máte záujem o tento predmet?