Socha alabastrová

Dieťa v Božej ruke – výška 10cm

Máte záujem o tento predmet?