Samozápalné uhlie

33mm, doba tlenia 50min.-1hod.

Máte záujem o tento predmet?