Samozápalné uhlie

27mm, doba tlenia 30min.

Máte záujem o tento predmet?