Pán Ježiš v Getsemanskej záhrade

60x18cm

Máte záujem o tento predmet?