Pán Ježiš Kristus – Dobrý pastier

Rozmery: 21 x 15,5cm, 28 x 20,5cm

Máte záujem o tento predmet?