Obraz sv. Michal Archanjel

29,5×24,5cm

Máte záujem o tento predmet?