Kríž s vyobrazením evanjelistov

27,5 x 21cm

Máte záujem o tento predmet?