Kríž kovový s Benediktínskou medailou

8 cm

Máte záujem o tento predmet?