Kríž kovový s Benediktínskou medailou

13 cm

Máte záujem o tento predmet?