Kríž

S motívom zoslania Ducha Svätého

Máte záujem o tento predmet?