Kovová kľúčenka

Desiatok ruženca so sv. Krištofom

Máte záujem o tento predmet?