Isus Christos Nymfisios-Ženích .

Pokorený ľudskou zlobou a nenávisťou.

Rozmer: 55 x 18cm

Máte záujem o tento predmet?