Figúrkový Betlehem

Súčasťou Betlehemu je Jezuliatko, Panna Mária, Sv. Jozef, Anjel, Traja Králi, Pastier s ovečkou, kravička, ovečka a oslík

Výška sošiek do 38cm

Máte záujem o tento predmet?