Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Božie milosrdenstvo a posledná večera

22x14cm

Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Anjel strážny

rozmery 21x14cm, 15,5×10,50cm

Kategórie
Kríže Kríže obrázkové

Anjel strážny

rozmer 15,5×10,5cm