Božské Srdce Pána Ježiša

rozmer 23cm, 28cm, 40cm, 50cm

Máte záujem o tento predmet?