Anjel zo živice so sviecou

rozmer 13,5cm

Máte záujem o tento predmet?