Anjel zo živice

rozmer 9,5cm,19cm

Máte záujem o tento predmet?