Anjel zo živice

rozmer 27cm

Máte záujem o tento predmet?