Anjel zo živice

rozmer 30cm

Máte záujem o tento predmet?