Anjel zo živice

rozmer 26cm

Máte záujem o tento predmet?