Anjel zo živice

rozmer 19cm

Máte záujem o tento predmet?