Anjel zo živice

rozmer 17cm

Máte záujem o tento predmet?