Anjel zo živice

rozmer 14cm

Máte záujem o tento predmet?