Anjel s hudobným nástrojom

Rozmer: 28 cm

Máte záujem o tento predmet?