Alabastrový závesný kríž

Vyobrazenie Sv. Trojice

Máte záujem o tento predmet?